Listing of Native Hawaiian Plants

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Next >>

Abutilon eremitopetalum - View Profile

Common Name: Hidden-petaled abutilon, Hidden-petaled ilima

Abutilon incanum - View Profile

Hawaiian Name: ʻIlima pua kea, Koʻoloa kea, Maʻo
Common Name: Hoary abutilon

Abutilon menziesii - View Profile | View Gallery

Hawaiian Name: Koʻoloa ʻula

Abutilon sandwicense - View Profile

Common Name: Green-flowered abutilon, Greenflower Indian mallow

Acacia koa - View Profile | View Gallery

var. kauaiensis, koa, latifolia
Hawaiian Name: Koa
Common Name: Koa

Acacia koaia - View Profile | View Gallery

Hawaiian Name: Koa ʻohā, Koaiʻa, Koaiʻe
Common Name: Dwarf koa

Achyranthes splendens - View Profile

var. rotundata, splendens
Common Name: Achyranthes, Chaff flower, Maui chaff flower, Round chaff flower, Round-leaf chaff flower, Round-leaved chaff flower

Achyranthes splendens var. rotundata - View Profile | View Gallery

var. rotundata
Hawaiian Name: ʻAhinahina
Common Name: Achyranthes, Chaff flower, Round Chaff flower, Round-leaf chaff flower, Round-leaved chaff flower

Achyranthes splendens var. splendens - View Profile | View Gallery

var. splendens
Hawaiian Name: ʻAhinahina
Common Name: Achyranthes, Chaff flower, Maui chaff flower

Adiantum capillus-veneris - View Profile

Hawaiian Name: ʻIwaʻiwa, ʻIwaʻiwa hāwai, ʻIwaʻiwa kahakaha
Common Name: Black maidenhair, Common maidenhair, Maidenhair fern, Southern maidenhair, Venus' hair fern

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Next >>