Listing of Native Hawaiian Plants

<< Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Next >>

Euphorbia celastroides - View Profile

var. amplectens, celastroides, hanapepensis, kaenana, laehiensis, lorifolia, stokesii, tomentella
Hawaiian Name: Koko, Kōkōmālei, ʻAkoko, ʻEkoko

Euphorbia celastroides var. amplectens - View Profile

var. amplectens
Hawaiian Name: Koko, Kōkōmālei, ʻAkoko, ʻEkoko

Euphorbia celastroides var. celastroides - View Profile

var. celastroides
Hawaiian Name: Koko, Kōkōmālei, ʻAkoko, ʻEkoko

Euphorbia celastroides var. kaenana - View Profile

var. kaenana
Hawaiian Name: Koko, Kōkōmālei, ʻAkoko, ʻEkoko

Euphorbia celastroides var. lorifolia - View Profile | View Gallery

var. lorifolia
Hawaiian Name: Koko, Kōkōmālei, ʻAkoko, ʻEkoko

Euphorbia celastroides var. stokesii - View Profile

var. stokesii
Hawaiian Name: Koko, Kōkōmālei, ʻAkoko, ʻEkoko

Euphorbia degeneri - View Profile | View Gallery

Hawaiian Name: Koko, Kōkōmālei, ʻAkoko, ʻEkoko
Common Name: Beach sandmat

Euphorbia skottsbergii - View Profile

var. skottsbergii, vacciniodes
Hawaiian Name: Koko, Kōkōmālei, ʻAkoko, ʻEkoko
Common Name: Coast sandmat, ʻEwa Plains akoko

Euphorbia skottsbergii var. kalaeloana - View Profile

var. kalaeloana
Hawaiian Name: Koko, Kōkōmālei, ʻAkoko, ʻEkoko
Common Name: Coast sandmat, ʻEwa Plains akoko

Fimbristylis cymosa - View Profile

subsp. spathacea, umbello-capitata
Hawaiian Name: Mauʻu ʻakiʻaki
Common Name: Button sedge, Tropical fimbry

<< Prev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Next >>